OldDay

ชวนเธอไป "ร้านเล่า"

posted on 05 Oct 2006 10:32 by totell in OldDay

ชวนเธอไป "ร้านเล่า"

ตำนานของ "ร้านเล่า" วันหนึ่งเราจะเล่าขาน

ร้านเล่าไม่เมาคลาน เพราะเป็นร้านของปัญญา

เป็นร้านหนังสือ อันเป็นสื่อของหนังหา

ซื้อไปไร้โซดา ก็มีค่าน่าอ่านคิด

ขี้เมาจะเข้าร้าน ซื้อไปอ่านก็ไม่ผิด

เรื่องเล่าของชีวิต อาจสะกิดจิตสร่างเมา

ทุกเรื่องมีเรื่องค้น และทุกคนมีเรื่องเล่า

บางทีมีเรื่องเรา หรือเรื่องเขาที่เราคอย

ปรัชญาหน้าร้านเล่า ผู้ใดเข้าร้านเล่าบ่อย

ผู้นั้นถึงผู้น้อย จะค่อยค่อยเป็นผู้นำ

ผู้นำกำกับใจ ทุกข์น้อยใหญ่ไม่ถลำ

หนังสือคือสื่อจำ อาจสื่อธรรมสำหรับเธอ

๑ มิถุนายน ๒๕๔๓


edit @ 2006/10/05 10:32:53

หนึ่งปีแล้วหรือนี่เร็วจัง เลยเฮย

ปีที่ได้แต่ฟัง เขาเล่า

ร้านหนังสือชื่อดัง เมืองเชียง ใหม่นา

เล่า แล้วเล่าอีกเล่า จนอยาก มายล

Happy Birthday To Tell

แล้ววันหนึ่งจะแวะมาจ้ะ

พี่เอ๋

มิถุนายน 44