มาพร้อมกับสายฝนช่วงเข้าพรรษากับเรื่องเล่าอันดับที่สาม ของสำนักพิมพ์ร้านเล่า
เก้านักเขียนที่มีชีวิตวนเวียนผ่านร้านเล่า ทั้งขาประจำและขาจร

 


 
FILMSICK วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
รุ้งกาญจน์ แก้วสุวรรณ
สุวิชานนท์ รัตนภิมล
เสี้ยวจันทร์ แรมไพร
รวิวาร
อริน ธรณ์
นฆ ปักษนาวิน
ปิยศักดิ์ ประไพพร
อิษฏ์ ปักกันต์ธร

ราคาเล่มละ 150 บาท (ตามแผงหนังสือทั่วไป)
 
ลดพิเศษเมื่อซื้อที่ร้านเล่าหรือสั่งซื้อ
ในราคา 120 บาทค่ะ
สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ 053 - 214888  (12.00น.- 23.00น.)

Comment

Comment:

Tweet

nice web

#75 By Free Novels Books (103.7.57.18|178.161.25.36) on 2013-02-22 05:43

I'm delighted I've browsed through your report, lots ofcompelling points you have got here and of course a concise writingpersonality.

#74 By Man And Van Brixton House Removals (103.7.57.18|113.162.86.9) on 2012-12-27 13:44

i think you are brilliant blog writer what your creativity. so i want to tell you lot of thanks.

#73 By jodhpur (103.7.57.18|122.162.97.248) on 2012-12-14 10:45

probably because of how well the subject was developped.
I like some of the comments too though I could prefer we all stay on the suject in order add value to the subject!

#72 By buying prescription glasses online (103.7.57.18|122.162.97.248) on 2012-12-14 10:26

Awesome article & useful for everyone..

#71 By hampi (103.7.57.18|122.162.97.248) on 2012-12-14 10:22

This was the type of information that i was looking for. P.s: i
have also bookmarked this website . Thank you

#70 By Games Free Full (103.7.57.18|182.185.144.153) on 2012-11-22 21:30

I think your web site is #1 on exteen.com

#69 By urdu novels urdu stories free (103.7.57.18|182.185.205.187) on 2012-11-17 16:01

วัยรุ่นควรจะรู้สิ่งใหม่ เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับร่วมกันถ้าหากพวกเขาควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่าง

#68 By spratly (103.7.57.18|115.72.84.23) on 2012-10-05 17:08

Im ดีใจที่ได้พบโพสต์นี้เช่นหนึ่งที่น่าสนใจของมัน! ผมมักจะมองสำหรับการโพสที่มีคุณภาพและบทความดังนั้นฉันคิดว่า im โชคดีที่ได้พบ! ฉันหวังว่าคุณจะสามารถเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ...

#67 By Allahabad Bank in Furkating (103.7.57.18|182.68.0.78) on 2012-10-04 23:40

Im ดีใจที่ได้พบโพสต์นี้เช่นหนึ่งที่น่าสนใจของมัน! ผมมักจะมองสำหรับการโพสที่มีคุณภาพและบทความดังนั้นฉันคิดว่า im โชคดีที่ได้พบ! ฉันหวังว่าคุณจะสามารถเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ...

#66 By Allahabad Bank in Bongaigaon (103.7.57.18|182.68.0.78) on 2012-10-04 23:39

<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">inglempasources</div>

#65 By las vegas karate (103.7.57.18|120.59.98.143) on 2012-08-31 14:17

S.B.Global InfoSoft is a <a href="http://www.yourowndir.com/"> web directory </a> servicing company based in Delhi.We are growing web design company with interest web development, web design, web hosting, e-commerce solutions and search engine optimization.

#64 By web directory (103.7.57.18|59.177.46.47) on 2012-07-19 16:29

sad smile plaster of paris manufacturer

#63 By plaster of paris manufacturers in india (103.7.57.18|120.56.149.176) on 2012-07-18 15:51

The Staff here are very friendly and extremely soft spoken.Food and the ambiance is fantastic.The destination was really good and I can tell this is the decent place to stay with family,the room and the bathroom A place if you really wanna let loose urself and realize wat freedom is...Great place to say,good blend of hosts. If you want a lovely laid back vacation amidst nature, luxury, good food and activities for kids.

#62 By Ranthambore resorts (103.7.57.18|117.200.52.106) on 2012-07-15 02:50

#61 By seo package (103.7.57.18|120.56.146.182) on 2012-07-13 17:12

This website post is excellent, probably because of how well the subject was developped.
I like some of the comments too though I could prefer we all stay on the suject in order add value to the subject!

#60 By mike (103.7.57.18|1.38.16.229) on 2012-07-05 13:13


I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks.

#59 By køb componibili (120.28.64.74) on 2012-04-29 09:58

Thanks for the information, I'll visit the site again to get update information.
big smile

#58 By Malaysia Escorts (182.68.83.137) on 2012-04-10 16:05

wonderfull post.. Thanks for sharing this kind of information. Good job man
big smile

#57 By Goa Escorts Service (182.68.83.137) on 2012-04-10 16:05

Awesome article & useful for everyone..
big smile

#56 By Mumbai Escorts Service (182.68.83.137) on 2012-04-10 16:04

your article so nice & writing skills is very good. Thanks for sharing this.
<a href=\"http://www.mumbaiescorts.us\">Mumbai Escorts</a>
big smile

#55 By Mumbai Escorts (182.68.83.137) on 2012-04-10 16:03

Nice One! It is really great that you share for us such useful stuff.

#54 By Anti-aging (180.191.86.42) on 2012-04-02 12:52

bifoldingdoors.net provides extremely best quality door services for London customer. its provdie basically bi folding doors facilty with great quality in your budget. They have all types of doors.

#53 By bi folding doors (122.161.16.18) on 2012-03-24 17:07

Hardwooddoors.me.uk provides extremely well qualified services for London customer. its provdie basically hardwood doors facilty with great quality at affordable price. They have all types of doors.

#52 By hardwood doors (122.161.16.18) on 2012-03-24 16:57

You are a capable writer. I agree and think that you have in seen.
Your information is quite useful and a key author

#50 By Decorators in Delhi (122.161.172.234) on 2012-03-23 14:55

I have read so many blogs are all different writing, different objectives,But I read your blog, you got the message by writing a good blog which I did very much to you,

#49 By Decorators in Gurgaon,Decorators in Noida (122.161.172.234) on 2012-03-23 14:55

I did give useful information from the heart

#48 By Interstate Removalists (122.161.172.234) on 2012-03-23 14:54

The writing was very important all the site information

#47 By Moving House (122.161.172.234) on 2012-03-23 14:53

You are a gifted writer who looks you in writing

#46 By iPhone 4 development (122.161.172.234) on 2012-03-23 14:53

You provided information through the blog for an interesting

#45 By Storage Container melbourne,Storage Containers Melbourne (122.161.172.234) on 2012-03-23 14:52

You blog is an example of online learning is that your product according to

#44 By mobile storage melbourne (122.161.172.234) on 2012-03-23 14:51

Do you have a wonderful point that you become aware of thinking and writing.
Which is a way to reach your things online is a way to blog, you got to your blog Mdiam confusing to your point.

#42 By Cheap Storage Melbourne,Storage Space melbourne (122.161.172.234) on 2012-03-23 14:49

I found your website perfect for my needs,I really loved reading your blog.
It was very well authored and easy to understand.Thanks a lot for sharing your
thoughts
<a title="Urdu Novels Urdu Stories" href="http://urdunovelfreee.blogspot.com/">Urdu Novels Urdu Stories</a>

#41 By urdu novel urdu stories (182.185.206.48) on 2012-03-23 02:36

Franchise Advantages visit images franchise.

#40 By Franchise Advantages (59.177.200.247) on 2012-03-02 15:43

Nice blog thanks for sharing with us.

#39 By Top Franchise India (59.177.200.247) on 2012-03-02 15:42

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts.Any way Ill be subscribing to your feed and I hope you post again soon.

#38 By movie posters for sale (120.28.64.74) on 2012-03-02 05:40

we are Melbourne Furniture based company. This company is a symbol of good furniture and reliable service in Melbourne. I have a good furniture stores in Melbourne which attract our customer.

#37 By Free Wallpapers (203.128.28.131) on 2012-02-23 21:13

Your work is very nice.
more write in this topic
very nice and beautiful article
thanks for share.

#36 By Nigeria Cheap Flights (203.128.28.131) on 2012-02-22 22:02

across your article and have been reading along. I want to express my admiration of your writing skill and ability to make readers read from the beginning to the end.

#35 By Sheila the furniture women (120.28.64.74) on 2012-02-16 07:40

Your information is quite useful and a key author

#34 By Decorators in Delhi (122.161.58.147) on 2012-02-09 20:29

I share many of you read the blog and I got to this conclusion on social service work you do through your blog

#33 By Cheap Storage Melbourne,Storage Space melbourne (122.161.58.147) on 2012-02-09 16:35

Any blogger who writes a blog that he writes his blog from a point to point you important ones are

#32 By Interstate Removalists (122.161.58.147) on 2012-02-09 16:33

The information you provided are quite useful, beneficial and that the full credit goes to you

#31 By Moving House (122.161.58.147) on 2012-02-09 16:32

A lot of your blog site but you are different from them all the info you site very useful as I did in

#30 By Furniture Removalists,Furniture Removals (122.161.58.147) on 2012-02-09 16:32

ผมชอบมากที่จะอ่านนวนิยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของตำรวจและการผจญภัย ฉันพยายามที่จะเติมเชื้อให้พวกเขาและเด็ก ๆ ของฉันรักหนังสือที่พิมพ์นี้

#29 By Tagesgeldzinsen Vergleich (79.113.246.117) on 2012-01-24 14:47

great article very interesting thankyou for sharing this informationhttp://www.premiumjetset.com

#28 By elite escorts (62.118.138.8) on 2012-01-10 01:18

wow its a amazing posting and i think you are brilliant blog writer what your creativity. so i want to tell you lot of thanks.

#27 By Cheap Removalists (122.161.22.117) on 2011-12-13 22:06

รักดอกพวงครามเป็นอย่างยิ่งค่ะ
http://www.manshetat.com/sport.htm

#26 By اخبار مصر (41.130.68.123) on 2011-11-24 14:37