มูลนิธิอันวีกษณา

(มูลนิธิซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากงานของกฤษณมูรติ)

ชวนล้อมวงเล่า

ตอน

"รากเหง้าของความอยากและความกลัว"

ร่วมสนทนาโดย วาณีรัตน์ ศรประสิทธิ์ สมชาย โภคามาศ

และ คุณ Raman (Krishnamurti Link)

พร้อมชมดีวีดีเรื่อง "ความอยากและเวลาเป็นต้นตอของความกลัวหรือ?"

(Are Desire and Time responsible for Fear?)

เสาร์ที่ 17 ก.พ. 50 ตั้งแต่บ่าย 2 โมง

ที่ "ร้านเล่า" กาดเชิงดอย

การเสวนาใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติมที่ 081-632-2696 , 086-7897070 หรือที่ "ร้านเล่า" 053-401-070

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.anveekshana.org

Comment

Comment:

Tweet